Liga w BW-Lee i mini kampania / Gods of war Lee league and mini campaign

[PL]

Turnieje w BW-Lee składają się na ogólnopolską ligę, w której gracze, a także strony konfliktu rywalizują o zwycięstwo. Są także częścią mini kampanii, w której strony poruszają swoimi armiami w stanie Wirginia i sąsiednich Maryland oraz Pensylwanii.

TABELA LIGI PO 7 TURNIEJU:

Indywidualne (strona, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, duże punkty)

1. Krystian (Konf.) (237-168) 31 pkt
2. Maciek (Unia) (167-134) 25 pkt
3. Paweł (Unia) (155-160) 21 pkt
4. Duderson (Unia) (141-182) 17 pkt
5. Adam (Unia) (98-51) 13 pkt
6. Hegemon (Konf.) (98-55) 13 pkt
7. Aden (Konf.) (48-14) 7 pkt
8. Dardzin (Konf.) (42-11) 7 pkt
9. Mateusz (Unia) (69-170) 5 pkt
10. Daniel (Konf.) (35-39) 4 pkt
11. Rafał (Unia) (18-57) 2 pkt
12. Pablito (Unia) (32-74) 0 pkt

Frakcji. Uwzględniamy punkty z bitew, napisanych raportów bitewnych (wyszczególnione w nawiasie) oraz posiadanych prowincji.

1.Konfederacja 105 pkt (2 pkt)
250 pkt z prowincji.
RAZEM: 355 pkt.

2. Unia 75 pkt (4 pkt) z bitew i raportów
125 pkt z prowincji.
RAZEM: 200 pkt.

Punkty z raportów bitewnych:
1. Krystian 1×2 pkt (Konfederacja)
2. Torgill 2×1 pkt (Unia)
3. Adam 1×2 pkt (Unia)

Do punktów Konfederacji doliczają się duże punkty zdobyte przez grającego sędziego – Torgilla, który nie wlicza się do klasyfikacji indywidualnej.

Relacja z pierwszego turnieju we Wrocławiu:

https://youtu.be/PXj8w7Gr5_k

Relacja z drugiego turnieju we Wrocławiu:

https://youtu.be/XfdORP2B4sw

Relacja z trzeciego turnieju we Wrocławiu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja z czwartego turnieju we Wrocławiu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja z piątego turnieju we Wrocławiu:

 

 

 

Relacja z szóstego turnieju we Wrocławiu – bitwa pod Gettysburgiem.

Relacja z siódmego turnieju w BW: Lee – Bitwa pod Montgomery.

 

Kampania Wirginia po 6 bitwie sm
Mapa kampanii po 6 bitwie. / Campaign map after 6th battle.

 

[ENG]

Tournaments in Gods of war – Lee make up a nationwide league in which players as well as parties to the conflict compete for victory. They are also part of a mini campaign in which the parties move their armies in Virginia and neighbouring Maryland and Pennsylvania.

LEAGUE TABLE AFTER 7th. TOURNAMENT:

Individual (side, small points earned, small points lost, big points):

1. Krystian (Conf.) (237-168) 31 points
2. Maciek (Union) (167-134) 25 points
3. Paweł (Union) (155-160) 21 points
4. Duderson (Union) (141-182) 17 points
5. Adam (Union) (98-51) 13 points
6. Hegemon (Conf.) (98-55) 13 points
7. Aden (Conf.) (48-14) 7 points
8. Dardzin (Conf.) (42-11) 7 points
9. Mateusz (Union) (69-170) 5 points
10. Daniel (Conf.) (35-39) 4 points
11. Rafał (Union) (18-57) 2 points
12. Pablito (Union) (32-74) 0 points

Faction (we include points earned in tournaments and gained from battle reports. We do not count points from gained provinces yet):

  1. Confederacy 105 points (2 from AAR).
    250 points from provinces.
    Total: 355 points.
  2. Union 75 points (4 from AAR).
    125 points from provinces.
    Total: 200 points.

Points from AAR:
1. Krystian (1×2 points) – Confederacy.
2. Torgill (2×1 point) – Union.
3. Adam (1×2 points) – Union.

Confederacy points were also scored by the playing Ref. – Torgill, who is not included in the individual classification.

Report from the first tournament in Wrocław:

https://youtu.be/PXj8w7Gr5_k

Report from the second tournament in Wroclaw:

https://youtu.be/XfdORP2B4sw

Report from third tournament in Wroclaw:

 

 

 

 

 

Report from the fourth tournament in Wroclaw:

 

 

 

 

Report from the 5th tournament in Wroclaw:

 

 

 

Report from the 6th tournament in Wroclaw – Battle of Gettysburg.

Report from the 7th tournament in Wroclaw – Battle of Montgomery.

Reklamy
%d blogerów lubi to: