Liga w BW-Lee i mini kampania / Gods of war Lee league and mini campaign

[PL]

Turnieje w BW-Lee składają się na ogólnopolską ligę, w której gracze, a także strony konfliktu rywalizują o zwycięstwo. Są także częścią mini kampanii, w której strony poruszają swoimi armiami w stanie Wirginia i sąsiednich Maryland oraz Pensylwani.

TABELA LIGI PO 5 TURNIEJU:

Indywidualne (strona, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, duże punkty)

1.Krystian (Konf.) (138-111) 19 pkt
2. Paweł (Unia) (119-86) 18 pkt
3. Hegemon (Konf.) (98-55) 13 pkt
4. Maciek (Unia) (89-91) 13 pkt
5. Duderson (Unia) (93-131) 12 pkt
6. Aden (Konf.) (48-14) 7 pkt
7. Dardzin (Konf.) (42-11) 7 pkt
8. Mateusz (Unia) (54-86) 5 pkt
9. Daniel (Konf.) (35-39) 4 pkt
10. Pablito (Unia) (32-74) 0 pkt

Frakcji. Wliczamy na razie tylko punkty z bitew i napisanych raportów bitewnych (wyszczególnione w nawiasie). Nie uwzględniamy na razie punktów z zajętych terytoriów:

1.Konfederacja 63 pkt (2 pkt)

2. Unia 44 pkt (1 pkt)

Punkty z raportów bitewnych:
1. Krystian 2 pkt (Konfederacja)
2. Torgill 1 pkt (Unia)

Do punktów Konfederacji doliczają się duże punkty zdobyte przez grającego sędziego – Torgilla, który nie wlicza się do klasyfikacji indywidualnej.

Relacja z pierwszego turnieju we Wrocławiu:

https://youtu.be/PXj8w7Gr5_k

Relacja z drugiego turnieju we Wrocławiu:

https://youtu.be/XfdORP2B4sw

Relacja z trzeciego turnieju we Wrocławiu:

 

Relacja z czwartego turnieju we Wrocławiu:

Relacja z piątego turnieju we Wrocławiu:

Kampania Wirginia po 5 bitwie sm
Kampania w Wirginii po 5 bitwie / Virginia campaign after 5th battle

[ENG]

Tournaments in Gods of war – Lee make up a nationwide league in which players as well as parties to the conflict compete for victory. They are also part of a mini campaign in which the parties move their armies in Virginia and neighboring Maryland and Pennsylvania.

LEAGUE TABLE AFTER 5th. TOURNAMENT:

Individual (side, small points earned, small points lost, big points):

1. Krystian (Confederacy) (138-111) 19 points
2. Paweł (Union) (119-86) 18 points
3. Hegemon (Confederacy) (98-55) 13 points
4. Maciek (Union) (89-91) 13 points
5. Duderson (Union) (93-131) 12 points
6. Aden (Confederacy) (48-14) 7 points
7. Dardzin (Confederacy) (42-11) 7 points
8. Mateusz (Union) (54-86) 5 points
9. Daniel (Confederacy) (35-39) 4 points
10. Pablito (Union) (32-74) 0 points

Faction (we include points earned in tournaments and gained from battle reports. We do not count points from gained provinces yet):

  1. Confederacy 63 points (2 from AAR).
  2. Union 44 points (1 from AAR).

Points from AAR:
1. Krystian (2 points) – Confederacy.
2. Torgill (1 point) – Union

Confederacy points were also scored by the playing Ref. – Torgill, who is not included in the individual classification.

Report from the first tournament in Wrocław:

https://youtu.be/PXj8w7Gr5_k

Report from the second tournament in Wroclaw:

https://youtu.be/XfdORP2B4sw

Report from third tournament in Wroclaw:

 

 

Report from the fourth tournament in Wroclaw:

Report from the 5th tournament in Wroclaw:

 

Reklamy
Poligon

1-2 maja 2014

%d blogerów lubi to: