Nowy wygląd strony i przenosiny bloga / New webpage layout and relocation of blog

UWAGA: TO JEST STRONA ARCHIWALNA. AKTUALNA STRONA BW: LEE ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: http://www.gmboardgames.com/blog/

NOTE: THIS IS AN ARCHIVE. CURRENT PAGE FOR GODS OF WAR SERIES IS HERE: http://www.gmboardgames.com/blog/

[PL] Dzisiaj dwie krótkie wiadomości. Zmienił się wygląd naszej strony głównej www.gmboardgames.com. Teraz kieruje on do najważniejszych miejsc, związanych z systemami z serii bogowie wojny.

Jednocześnie przenieśliśmy adres naszego bloga. Jest on od tej pory dostępny na stronie www.gmboardgames.com/blog. Nie będziemy kasować tego bloga, ale nie pojawi się już tutaj żaden nowy wpis. Przeniesienie bloga na nasz serwer pozwoli nam lepiej przedstawić dostarczane informacje i poprawić komunikacje.

[EN] Two short messages today. The layout our home page www.gmboardgames.com has changed. Now the page directs to the most important places related to the systems from the gods of war series.

At the same time, we moved the address of our blog. It is available from now on www.gmboardgames.com/blog. It will be easier to remember in English. We will not delete this blog, but no new entry will appear here. Transferring the blog to our server will allow us to better present the information and improve communication.

dainipponteikoku

Bolt Action Empire of Japan